Skocz do zawartości

Witaj na Siódemka
Zarejestruj się i dołącz do jednej z najstarszych społeczności graczy w Polsce. Posiadając konto na naszym forum, będziesz mógł(a) dyskutować z innymi użytkownikami na tematy związane z Siódemką i nie tylko. Bądź aktywny, przestrzegaj regulaminu oraz pomagaj innym a masz szanse otrzymać slota. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się - w przeciwnym wypadku załóż konto, naprawdę warto!

Na czasie...

Zobacz nowy pomysł na serwer CS:GO! http://forum.siodemk...-niz-wiekszosc/


Regulamin Serwera BF3 / BF3 Server Rules


§ 1 KULTURA ORAZ ZACHOWANIE NA SERWERZE


1. Zakaz używania jakiejkolwiek odmiany tak zwanej "łaciny podwórkowej" (bluzgi, obelgi, wyzwiska etc.) w każdym języku. Nie ma tłumaczenia "bo on zaczął".
2. Zakaz korzystania z nicków: - obrażających innych graczy, - należących i podobnych do innych graczy, - rasistowskich, nazistowskich, wulgarnych, - podobnych do nicków administratorów.
3. BINDY na czacie gry są dopuszczalne, ale nie FLOODowanie (spamowanie). Czat gry ma być klarowny.
4. Reklamowanie innych serwerów, stron oraz prowadzenie rekrutacji nie związanej z naszym serwerem jest niedopuszczalne.
5. Krytykowanie działalności adminów na chacie gry jest niedozwolone. Od tego jest forum bądź właściciele serwera.

§ 2 ROZGRYWKA1. Zabronione jest korzystanie z: - granatnika m320 i RPG/SMAW na mapie Metro - ze wspomagaczy (wh, aim bot, no recoil, itp.)
2. Zakazany jest baserape/atakowanie przeciwników w ich bazie kiedy nie podjęli jeszcze walki. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy przeciwnik atakuje nas nie wyjeżdżając z bazy, wtedy mamy pełne prawo go zabić i tylko jego.
3. Zakaz kradzieży pojazdów z bazy przeciwnika.
4. Zakazane jest umyślne wlatywanie w innych graczy znajdujących się w pojazdach za pomocą pojazdów latających.
5. Niedopuszczalne jest BLOKOWANIE przejść/wejść oraz innych wąskich fragmentów map, gdzie dwóch graczy nie jest w stanie przejść koło siebie, a jedynie “gęsiego”.
6. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek błędów gry, które dają nam przewagę nad innymi graczami.
7. Pingi nie powinny przekraczać wartości 150.
8. Przy stanie powyżej połowy graczy na serwerze, osoby będące zdala od klawiatury ("afk") będą "popychane" do gry (!poke) lub wyrzucane z serwera w celu udostępnienia miejsca innych chętnym do gry.
9. Drużyny dzielimy po równo.
10. Zabroniona dywersja drużyny (niszczenie własnych pojazdów, podkładanie C4/min p. pancernych/claymore'ów na pojazdy, którymi poruszają się gracze z naszej drużyny w celu niszczenia owych pojazdów jak i przeszkadzania im w grze).

§ 3 REGULAMIN ADMINISTRATORÓW1. Administrator jest po to by pomagać graczom. Decyzje Admina są zawsze takie, aby służyły jak największemu ogółowi graczy w danym momencie będących na serwerze, a nie tylko garstce osób.
2. Admin sprawdza zgłoszenia graczy na temat łamania regulaminu przez innych graczy.
3. Admin ma prawo wymierzać kary gdy z własnych spostrzeżeń zauważył naruszenie regulaminu.
4. Naruszenie zasad serwera należy zgłaszać na Forum w dziale "Skargi i Odwołania" lub "Cheaterzy BF3" (podać nick gracza oraz mniej więcej czas zajścia/opis nieprzyjemnej sytuacji). Administracja serwera nie traktuje tego jako donosicielstwo, a jedynie odbieramy to jako pomoc ze strony graczy w utrzymaniu przyjaznej atmosfery na serwerze! W razie obaw powyższego, prosimy o zgłoszenia nieprzyjemnych sytuacji na PM do któregoś z administratorów.
5. Admin serwera ma zawsze rację! Decyzje nie podlegają kwestionowaniu. Jeśli gracz czuje się pokrzywdzony przychodzi z opisem danej sytuacji na nasze Forum BF3. Każda sytuacja zostanie rozpatrzona przez całą administrację serwera. Admin jest odpowiedzialny za swoje działania przed graczami i pozostałymi adminami. Ma obowiązek się ustosunkować do złożonej na niego przez gracza skargi (na Forum). Brak reakcji na skargę traktowany będzie jako tumiwisizm co jest jak najgorzej widziane na naszym serwerze.
6. Administrator może wyrzucić gracza bez powodu tylko w wyjątkowych sytuacjach.
7. Administrator zobowiązany jest do egzekwowania na graczach wypełniania celów mapy. To nie jest zwykły serwer public. Tutaj staramy się grać zespołowo, wypełniając cele mapki razem z innymi graczami.
8. Notoryczne karygodne zachowania graczy - poparte wcześniejszymi warnami/kickami/temp banami - zgłasza na forum do wypłacenia bana długo terminowego.

§ 4 KARY1. 1 Paragraf - warn, kick, tempban (3 dni max).
2. 2 Paragraf - warn, kick, tempban (7 dni max) Wyjątek stanowi korzystanie ze wspomagaczy (permban).
3. 3 Paragraf - nieprzestrzeganie zasad przez administratorów może grozić utratą praw administratora. Szczegółowy opis regulaminu administratora w dziale Admin Zone.

§ 5 ZASADY OGÓLNE1. Granie na serwerze Siódemka BF3 jest jednoznaczne z akceptacją tego REGULAMINU.
2. Regulamin może ulec zmianie, bez specjalnego powiadamiania o tym użytkowników serwera. Zachęcamy do częstego odwiedzania Forum i bieżącego sprawdzania regulaminu.
3. Zasady Regulaminu są “z życia wzięte”, na podstawie wielomiesięcznych obserwacji, są po to, aby ułatwić/uprzyjemnić grę. Zasady zawarte w tym Regulaminie mogą działać “czasowo wstecz”.

§ 6 BAZA DANYCHElementem niezbędnym do poprawnego funkcjonowania serwera jest baza danych służąca do przechowywania informacji o aktualnych i stosowanych w przeszłości wobec graczy karach (banach i kickach). Informacje w niej zebrane są ogólnie dostępne, jednak w całości nigdy nie będzie ona przekazana żadnym osobom, ani podmiotom trzecim. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie mające na celu pozyskanie danych z bazy. Łącząc się z serwerem zgadzasz się na zbieranie takich danych jak: ban-id, client, typ bana, data dodania i wygaśnięcia bana, powód bana. Przypominamy, że serwer jest własnością prywatną i zdanie właścicieli oraz administratorów jest ostateczne i niepodważalne.


§ 1 BEHAVIOUR ON SERVER1. Any kind of cursing and using offensive language will not be tolerated. There is no explanation like "he started first".
2. Using any of the following nicks, which may: -be offensive for another players, - racist, nazi or vulgar, -similar to admin's nicks is strictly forbidden
3. Binds on chat are allowed, but not any kid of flooding (or spam). Game chat must be clear.
4. Advertising another servers, pages or any kind of recruitment, which isn't related to our server and crew members will be not tolerated.
5. Criticizing admin's actions on server chat is not allowed. Use our forum or private message to contact server owners.

§ 2 GAMEPLAY


1. It is forbidden to use: - M320 grenade launcher and RPG / SMAW Metro Map - cheats(wh, aim bot, no recoil, etc.)
2. It is prohibited to baserape / attack enemies in their base when they did not started to attack/fight us. The exception is when the enemy attacks us without leaving the base, then we have the right to kill him, without he's crew members.
3. It is forbidden to steal vehicle from the opponent base.
4. It is prohibited to intentionally fly into (ramming) other players and air vehicles using jets and helicopters. Example: jet rams jet or helicopter.
5. It is unacceptable to BLOCK in narrow passages maps, where two players can not pass by each other.
6. It is forbidden to use any game bugs that give us an advantage over other players.
7. Pings should not exceed 150.
8. With more than half of state players on the server, those who are away from the keyboard ("afk") will be "poked" in the game (! Poke) or kicked from Sever to make room for others players willing to play.
9. Teams are divided equally.
10. It's prohibited to diverse your own team (the destruction of vehicles, planting C4/antitank mine/ Claymore 's on vehicles that are in use by our team in order to destroy these vehicles and obstructing them in the game).

§ 3 ADMINS RULES1. The administrator is there to help the players. Admin's decisions are always to serve the general public as the greatest for players that are currently on the server.
2. Admin checks the reported players on violations of regulations by the other players.
3. Admin has the right to sentence punishment from his own observations.
4. Server violation should be reported on the Forum in the "Complaints and Appeals" in BF3 section or "cheaters" (post with the player nickname and time / description of an unpleasant situation). Server Administration sees it as a helpful information, which is to maintain a friendly atmosphere over the server. You can also post a declaration of unpleasant situation by private message to the one of the administrators.
5. Administrator always has right. There is no arguing with admin. If any player feels a victim of admin's decision, then should create a topic on forum. All this reports will be examined by all administrators. Administrator is always responsible for his actions against players and another administrators. He must response on player criticism on the forum. Leak of reaction will be treated like "I don't want to talk with you", which apparently isn't a warm welcome on our server.
6. In special situations Player can be kicked without reason by admin.
7. Admin is obliged to enforce the following map targets on players. This isn't not like any public like server that you previously played on. Here we try to cooperate which eatchother, always following targets with another players.
8. Any kind of breakig rules multiple time by players (supported by previous warnings, kicks, temporary bans) should be reported on forum in order to punish player by long term ban.

§ 4 PENALTIES1. § 1 - warn, kick, tempban (max 3 days).
2. § 2 - warn, kick, tempban (max 7 days) excluding cheating which was punished by permban.
3. § 3 - breaking rules by administrators may result in excluding his position from administrators

§ 5 GENERAL1. Playing on Siodemka BF3 server is unequivocal with agreement to our server rules.
2. Server rules can be changed without any special announcement. Please visit out forum and check servers rules for updates as often as possible.
3. Rules are based on in-game experiences and are introduced to make better playing experience. Rules can "be true in past".

§ 6 DATABASEOne of server elements is data base, which is storing information about players penalties (present and past). This information is available for everyone, but it will not be passing to anyone ever. However, administration is not responsible for any kind of hacker's attack designed to acquisition the data. Connecting with server you agree with store information like: ban-id, client, kind of ban, date of add, date of expires. Server is private property and owners and administrators decisions are definitive.

Witaj na forum naszej społeczności!

Zaloguj się lub załóż konto aby w pełni

korzystać ze wszystkich możliwości.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.